Australian Visa for Thai Nationals

วีซ่าออสเตรเลียสำหรับคนไทย

ไม่เข้าใจและสับสนเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าของออสเตรเลีย ปรึกษาเราได้ที่ ThaiVisaAustralia.com.au

เลือกประเภทวีซ่าออสเตรเลียสำหรับชาวไทยให้เหมาะสม

ออสเตรเลียมีวีซ่าหลายประเภทที่เราสามารถช่วยคุณยื่นขอได้ ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของประเภทวีซ่าที่ ThaiVisaAustralia.com.au สามารถช่วยคุณสมัครได้

วีซ่าท่องเที่ยว ประเภทย่อย 600
วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวสำหรับคนไทย ประเภทย่อย 462
วีซ่าคู่ครองแบบชั่วคราว ประเภทย่อย 820 และวีซ่าคู่ครองแบบถาวร ประเภทย่อย 801
วีซ่าคู่ครองแบบชั่วคราว ประเภทย่อย 309 และวีซ่าคู่ครองแบบถาวร ประเภทย่อย 100
วีซ่าเพื่อผู้เตรียมตัวสมรส ประเภทย่อย 300
วีซ่าเพื่อคู่สมรสโดยพฤตินัยที่เป็นเพศเดียวกัน
วีซ่าเพื่อผู้เกษียณ ประเภทย่อย 410
วีซ่าเพื่อผู้ที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์ ประเภทย่อย 602
วีซ่าทรานสิต
สำหรับผู้จัดงานอีเวนต์และผู้เข้าร่วมงาน
วีซ่าแบบถาวรสำหรับนวัตกรรมและการลงทุนทางธุรกิจ ประเภทย่อย 888
วีซ่าแบบชั่วคราวสำหรับนวัตกรรมและการลงทุนทางธุรกิจ ประเภทย่อย 188
วีซ่าเพื่อผู้มีทักษะทางธุรกิจ ประเภทย่อย 132
วีซ่านักเรียนสำหรับคนไทย
วีซ่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแบบชั่วคราว ประเภทย่อย 485
วีซ่าเพื่อการฝึกอบรมและวิจัย ประเภทย่อย 402
วีซ่าเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ประเภทย่อย 470
วีซ่าสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพ ประเภทย่อย 442
วีซ่าสำหรับนักวิชาการที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภทย่อย 419
โครงการเสนอชื่อโดยนายจ้าง ประเภทย่อย 186
โครงการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากภูมิภาค ประเภทย่อย 187
วีซ่าทำงานแบบชั่วคราว (ทักษะ) ประเภทย่อย 457
วีซ่าสำหรับผู้ปกครอง (ผู้ย้ายถิ่นฐาน) ประเภทย่อย 100
วีซ่าสำหรับผู้ปกครอง (ผู้ย้ายถิ่นฐาน) ประเภทย่อย 143

ไม่ต้องสับสนอีกต่อไป เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ

Share

This post is also available in: อังกฤษ